Gemonteerd geleverd Gemaakt in Nederland Snelle levering Betrouwbaar Top kwaliteit

Privacy Beleid

De Vitrinefabriek, gevestigd te Vinkenveld 6B, 5249 JP Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De Vitrinefabriek
Vinkenveld 6B
5249 JP Rosmalen

Telefoon: +31 (0)412 238 888
Email: info@devitrinefabriek.nl
Info: www.devitrinefabriek.nl
KvK 71570594
BTW nr. NL858766668B01

De persoonsgegevens die we verwerken
We verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder de persoonsgegevens die we verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummers
– E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om uw betaling af te handelen
– Om u onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te kunnen sturen
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u of uw klant te kunnen te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw persoonsgegevens zoals hiervoor vermeld bewaren we voor een termijn van 15 jaar.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden
We verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We hebben verwerkersovereenkomsten met deze partijen gesloten met afspraken over de omgang met onze data. In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

De cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin we u uitleggen waarom we cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze dienst vatten we op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met derden die cookies plaatsen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben we geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer ze deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover we van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@devitrinefabriek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. We wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@devitrinefabriek.nl.

Contactformulier en nieuwsbrief
We bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier. Daarbij vragen we u diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
We publiceren uw klantgegevens niet.

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben we Google niet toegestaan om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. We laten de IP-adressen niet anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is geldig sinds 25 mei 2018.