Gemonteerd geleverd Productie in Nederland Snelle levering Betrouwbaar Top kwaliteit

Algemene voorwaarden

Algemeen:

Deze webwinkel is bedoeld ter informatie en verkoop en richt zich op bedrijfsleven, en particulier. Het is geen aanbieding in juridische zin. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

Betaling en prijzen:

Alle prijzen in deze webwinkel zijn brutoprijzen inclusief BTW, vanaf een netto bestelwaarde van € 285, – inclusief BTW is de levering binnen Nederland (ex Waddeneilanden) inbegrepen. Transportkosten naar Belgie bedragen € 125,- per levering. Geleverde artikelen blijven eigendom van De Vitrinefabriek tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. De Vitrinefabriek levert niet op rekening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden zonder enige korting.

 

Aflevering met meubeltransport:

Vitrines worden compleet geleverd achter de eerste deur begane grond, bereikbaar met vrachtwagen combinatie. White glove service, afwijkende leveringen en afhalen zijn mogelijk na overleg met  De Vitrinefabriek.

 

Kwaliteitsgarantie:

Op alle producten in de catalogus garandeert De Vitrinefabriek 3 jaar kwaliteitsgarantie. Deze garantie beperkt zich tot zich voordoende materiaal- en fabricagefouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde. De kwaliteitsgarantie is niet van toepassing op gevolgschade, verlies of opzettelijke beschadiging.

 

Klachten:

Alle reclamaties over beschadigingen, onvolledigheid of vergissing worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 2 dagen, na ontvangst en voor ingebruikname van de goederen, schriftelijk hebben bereikt. Goederen worden enkel teruggenomen in hun originele verpakking en mits voorafgaande toestemming van De Vitrinefabriek, en op kosten van de klant.

 

Opslag en verwerking van persoonsgegevens:

Informatie en opmerkingen m.b.t. bescherming van persoonlijke gegevens vindt u in het onderdeel privacyverklaring.

 

Veranderingen:

De Vitrinefabriek behoudt zich het recht voor productveranderingen, die onzes inziens de kwaliteit ten goede komen, zonder voorafgaande aankondiging door te voeren. De prijzen in deze webshop zijn geldig onder voorbehoud van typefouten. Vergissingen in product omschrijvingen en prijzen zijn voorbehouden.